SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Được biết đến là một Công Ty Luật có những Luật Sư Sở Hữu Trí Tuệ giỏi tại Việt Nam. Bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ của Phuoc & Partners có kinh nghiệm về một loạt các vấn đề về luật sở hữu trí tuệ và nắm bắt kịp với sự phát triển về pháp luật sở hữu trí tuệ trong thời đại mới của thương mại điện tử và Internet.

Các lĩnh vực hành nghề của các luật sư trong Bộ phận này bao gồm:

a. Bằng sáng chế

Các thành viên trong Bộ phận cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến việc bảo hộ sáng chế bao gồm việc soạn thảo, nộp và theo dõi tiến trình xét nghiệm Đơn xin bảo hộ sáng chế, bao gồm cả việc khiếu nại các quyết định liên quan của Cục Sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ này có thể bao gồm cả việc phối hợp nộp và theo dõi tiến trình xét nghiệm đối với Đơn được nộp theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (PCT) và/hoặc các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế nước ngoài. Các thành viên trong nhóm cũng có thể đưa ra những ý kiến liên quan đến khả năng bảo hộ sáng chế, đánh giá yếu tố vi phạm đối với sáng chế đã được bảo hộ.

Xem Chi Tiết

b. Nhãn hiệu

c. Bản quyền

d. Bí mật kinh doanh, bí quyết và bảo vệ thông tin mật

e. Cạnh tranh không lành mạnh

f. Cấp phép và chuyển nhượng

g. Tranh tụng

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề Sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên hệ với các luật sư thành viên của chúng tôi qua email info@phuoc-partners.com; hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 28 3744 9977